آزمایشات

تاثیر بیورادیکانت و هومی پاور پلاس بر افزایش عملکرد بوته در گوجه فرنگی

منطقه: فاروج     استان: خراسان شمالی       تاریخ: تابستان ۱۳۹۷

مزرعه

  • ۳۰ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • بعد از انتقال نشاء

نتایج

  • توسعه حجم ریشه
  • افزایش مواد آلی خاک
  • افزایش رشد بوته ها
  • افزایش راندمان و عملکرد محصول

نوشته ها مرتبط