نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

اکوسالت

ECOSALT

(شماره ثبت کودی: 58591)

کاهش شوری خاک

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • افزایش قابلیت جذب و نگهداری آب درخاک
 • افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید در خاک
 • بهبود در جوانه زنی و رشد ریشه های اولیه گیاه

 

ایمپروو

IMPROVE

(شماره ثبت کودی: 49794)

اصلاح کننده آب (5 کاره)

 

اثرات مهم

 • کاهش pH آب محلول پاشی
 • عامل خیس کنندگی و کاهش کشش سطحی
 • ضد کف
 • بهبود جذب برگی کود و سم
 • کاهش سختی آب محلول پاشی

 

نیچرمیک

NATURMIC

(شماره ثبت کودی: 06571)

اصلاح کننده خواص فیزیکی و شمیایی خاک

جایگزین مناسب برای کودهای حیوانی

 

برخی از اثرات مهم

 • متعادل کردن pH خاک
 • افزایش قدرت نگهداری آب و عناصر غذایی در خاک
 • آزادکردن و تسریع در بازگرداندن عناصر غذایی خاک
 • افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید در خاک
 • بهبود رشد و فعالیت ریشه و افزایش قدرت جذب آب و مواد غذایی در گیاه

هومی پاور (پودری)

HUMI POWER (New)

(شماره ثبت کودی: 68591)

اصلاح کننده خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

جایگزین مناسب برای کودهای حیوانی

تهیه شده از مرغوب ترین لئوناردیت

 

برخی از اثرات مهم

 • متعادل کردن pH خاک
 • کاهش درجه شوری خاک
 • افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی
 • بهبود جوانه زنی بذر
 • کلات کردن عناصر غذایی
 • افزایش ماده آلی خاک

 

هومی پاور پلاس

HUMI POWER PLUS

(شماره ثبت کودی: 42375)

اصلاح کننده خواص فیزیکی و شمیایی خاک

جایگزین مناسب برای کودهای حیوانی

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • متعادل کردن pH خاک
 • افزایش قدرت نگهداری آب و عناصر غذایی در خاک
 • آزادکردن و تسریع در بازگرداندن عناصر غذایی خاک
 • افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید در خاک
 • بهبود رشد و فعالیت ریشه و افزایش قدرت جذب آب و مواد غذایی در گیاه