نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (NPK)

ALBERO NPK 20-20-20

(شماره ثبت کودی: 06181)

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• افزایش رشد رویشی گیاه
• حاوی عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA
• تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی

 

آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (NPK)

ALBERO NPK 10-50-10

(شماره ثبت کودی: 00139)

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• کمک به رشد ریشه
• گل انگیزی و افزایش تعداد گل و میوه
• حاوی عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA
• تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی

 

آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (NPK)

ALBERO NPK 12-12-36

(شماره ثبت کودی: 79629)

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• افزایش کیفیت (درصد عیار قند، رنگ گیری و استحکام) و کمیت (سایز و وزن) میوه
• حاوی عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA
• تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی

 

اگریسول ۵۱-۰-۰ (SOP)

AGRISOL SOP 0-0-51

(شماره ثبت کودی: 25591)

 

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• تامین عناصرپتاسیم و گوگرد مورد نیاز گیاه
• افزایش کیفیت (درصد قند، رنگ و استحکام) و کمیت (سایز و وزن میوه) می شود.
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی