نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

اکورمون

ECORMON

(شماره ثبت کودی: 24282)

افزایش تولید گل و میوه

پیشگیری از ریزش گل و میوه

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • تحریک رشد رویشی و زایشی گیاهان
 • بهبود در جوانه زنی دانه گرده
 • درشت شدن میوه
 • رفع علائم کمبود مولیبدن در گیاهان

بیورادیکانت

BIORADICANTE

(شماره ثبت کودی: 54460)

کود مخصوص ریشه

افزایش حجم ریشه و غده

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • افزایش دوره برداشت محصول در گیاهان زراعی و گلخانه ها
 • کاهش خسارت ناشی از بیماری های ریشه ای (قارچ ها، باکتری ها و نماتدها)
 • فعال کردن میکروارگانیسم های مفید خاک

 

 

تری ست (فروت ست)

TREESET

(شماره ثبت کودی: 27301)

بهبود گلدهی و افزایش تعداد میوه

افزایش عملکرد

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • محرک دانه گرده و افزایش طول عمر دانه گرده
 • افزایش مقاومت گیاه به سرما
 • افزایش میزان گرده افشانی

سوپر فیوتاپ

SUPER FUTOP

(شماره ثبت کودی: 06401)

عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum)

فعال کننده رشد رویشی و تولید گل و میوه

افزایش خواص کمی و کیفی میوه

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • یکنواختی و درشت نمودن اندازه میوه
 • افزایش تولید میوه در سال کم بارده
 • افزایش مقاومت گیاه به خسارت های احتمالی سموم و تنش های محیطی

 

سیتوگروئر

CITOGROWER

(شماره ثبت کودی: 82674)

افزایش سایز و کیفیت میوه

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • افزایش قابل توجه تقسیم سلولی در میوه های درحال رشد
 • حفظ طعم میوه پس از برداشت
 • افزایش میزان قند میوه

فروتالیو

FRUTALIV

(شماره ثبت کودی: 84726)

درشت شدن و یکنواختی میوه

رنگ گیری بهتر محصولات

زودرس کردن و افزایش عملکرد

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • جلوگیری از ریزش میوه
 • افزایش میزان قند میوه
 • افزایش تولید میوه در سال کم بارده
 • تسریع در فرایند رنگ گیری

ویتال پاور

VITAL POWER

(شماره ثبت کودی: 22033)

افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی

افزایش عیار قند در چغندرقند

 

برخی از اثرات مهم

 • درشت شدن و افزایش خواص کیفی محصولات کشاورزی
 • افزایش تقویت پیاز دختری در گیاه زعفران
 • افزایش رشد رویشی