نمایش 1–12 از 39 نتیجه

نمایش 9 24 36

آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰ (NPK)

ALBERO NPK 20-20-20

(شماره ثبت کودی: 06181)

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• افزایش رشد رویشی گیاه
• حاوی عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA
• تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی

 

آلبرو ۱۰-۵۰-۱۰ (NPK)

ALBERO NPK 10-50-10

(شماره ثبت کودی: 00139)

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• کمک به رشد ریشه
• گل انگیزی و افزایش تعداد گل و میوه
• حاوی عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA
• تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی

 

آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (NPK)

ALBERO NPK 12-12-36

(شماره ثبت کودی: 79629)

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• افزایش کیفیت (درصد عیار قند، رنگ گیری و استحکام) و کمیت (سایز و وزن) میوه
• حاوی عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA
• تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی

 

آهن مستر

MASTER

(شماره ثبت کودی: 61913)

کلات شده با EDDHA با ارتو-ارتو 3/5

 

اثرات مهم

 • کلات شده با EDDHA و قابلیت جذب بالا
 • رفع سریع کمبود آهن در گیاه
 • کمک به سنتز کلروفیل و افزایش سبزینگی گیاه

 

آیرون فیکس

IRON FIX (New)

(شماره ثبت کودی: 92292)

کلات شده با EDDHSA با ارتو-ارتو 3/8

 

اثرات مهم

 • کلات شده با EDDHSA و قابلیت جذب بالا
 • پایداری بیشتر آهن برای خاک هایی با pH بالا
 • حلالیت بالا و آزاد سازی سریع در خاک
 • افزایش ماندگاری به فرم قابل جذب در خاک و سازگار با محیط زیست
 • رفع سریع علائم کمبود آهن، افزایش سنتز کلروفیل و سبزینگی گیاه

 

اکورمون

ECORMON

(شماره ثبت کودی: 24282)

افزایش تولید گل و میوه

پیشگیری از ریزش گل و میوه

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • تحریک رشد رویشی و زایشی گیاهان
 • بهبود در جوانه زنی دانه گرده
 • درشت شدن میوه
 • رفع علائم کمبود مولیبدن در گیاهان

اکوزینک

ECOZINC

(شماره ثبت کودی: 84081)

اثرات مهم

 • کلات شده با EDTA و قابلیت جذب بالا
 • رفع سریع کمبود روی در گیاه
 • کمک به گرده افشانی و تشکیل میوه

اکوسالت

ECOSALT

(شماره ثبت کودی: 58591)

کاهش شوری خاک

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • افزایش قابلیت جذب و نگهداری آب درخاک
 • افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید در خاک
 • بهبود در جوانه زنی و رشد ریشه های اولیه گیاه

 

اکوکوئل آهن+منگنز+روی

ECOQUEL FMZ

(شماره ثبت کودی: 97731)

اثرات مهم

 • موثر در سنتز کلروفیل
 • رفع همزمان و سریع کمبود عناصر آهن، منگنز و روی در گیاه
 • کلات شده با EDTA و قابلیت جذب بالا
 • حاوی اسیدآمینه و افزایش کمیت و کیفیت محصول

 

اکوکوئل روی

ECOQUEL Zn

(شماره ثبت کودی: 33910)

اثرات مهم

 • کلات شده با EDTA و قابلیت جذب بالا
 • رفع سریع کمبود روی در گیاه
 • کمک به گرده افشانی و تشکیل میوه

 

اکوکوئل میکرومیکس

ECOQUEL MICROMIX

(شماره ثبت کودی: 25840)

اثرات مهم

 • حاوی عناصر ریزمغذی کلات شده با EDTA و قابلیت جذب بالا
 • رفع سریع کمبود عناصر ریزمغذی
 • دارای اسیدآمینه و افزایش کمیت و کیفیت محصول
 • دارای درصد بالای آهن

 

اگریسول ۵۱-۰-۰ (SOP)

AGRISOL SOP 0-0-51

(شماره ثبت کودی: 25591)

 

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• تامین عناصرپتاسیم و گوگرد مورد نیاز گیاه
• افزایش کیفیت (درصد قند، رنگ و استحکام) و کمیت (سایز و وزن میوه) می شود.
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی