نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

بوتامیسول

BOTAMISOL

(شماره ثبت کودی: 40435)

اسید آمینه آزاد 45% پودری

ضد تنش و پیشگیری از سرمازدگی

 

برخی از اثرات مهم

  • بهبود فرایندهای رشد و رسیدگی میوه
  • افزایش تشکیل گل و میوه
  • افزایش عیار قند و خواص کیفی میوه

 

ویتالیم فورت

VITALEM FORTE

(شماره ثبت کودی: 99071)

اسید آمینه آزاد 12% مایع

ضد تنش

 

برخـی از اثـرات مهـم

• افزایش تولید پروتئین و توان فتوسنتزی گیاه
• تنظیم فعالیت روزنه ها و تقویت دیواره سلولی
• تقویت دانه گرده و تشکیل میوه
• تولید هورمون های گیاهی
• تاثیرات کلات کنندگی بر روی عناصر غذایی و جذب بهتر آنها
• درصورت ترکیب با سموم و کودها، منجر به افزایش سطح چسبندگی برگ و افزایش کارایی ترکیبات