نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

بوتانی گارد

BOTANIGARD

 

بوتانی گارد محصولی با عامل بیولوژیکی است که جهت کنترل مهمترین آفات در محصولات زراعی و باغی استفاده می گردد. این محصول فوق العاده و پرطرفدار در سرتاسر دنیا، حاوی قارچ (Beauveria bassiana) مولد بیماری است که پس از نفوذ به بدن آفت به سرعت تکثیر شده و در مدت زمان کوتاهی (6-4 روز) سبب مرگ آفت خواهد شد. پس از ورود قارچ به بدن آفت چنانچه شرایط محیطی از نظر رطوبت و دما مطلوب باشد، قارچ ادامه سیکل حیاتی داده و تولید اسپورهای جدید مولد بیماری می نماید که این قارچ ها مجددا در محیط پخش شده و آفات جدید را هدف قرار خواهند داد.
بوتانی گارد فاقد هر گونه عوارض سوء بر روی سایر حشرات مفید و بخصوص بر روی محصولات کشاورزی است از همین روی می توان در تمام مراحل رشدی گیاه از آن استفاده و همزمان اقدام به برداشت محصول نمود. بوتانی گارد توانایی کنترل تعداد زیادی از آفات از گروه حشرات، نرم تنان، مگس سفید، تریپس، شته، پسیل، شپشک، کرم های ریشه، سن درختی، سرخرطومی، پروانه ها و کنه ها را در تمام مراحل رشدی (تخم، لارو، شفیره و حشره بالغ) دارا می باشد.

 

 

روت گارد

ROOTGARD

 

روت گارد عامل بیولوژیکی کنترل نماتدهای مولد غده در مزارع، گلخانه و باغات است. روت گارد حاوی قارچ Paecilomyces lilacinus می باشد. این قارچ از طریق نفوذ به سطح بدن نماتد به آن وارد شده و باعث ایجاد بیماری و از بین رفتن آن خواهد شد. روت گارد در تمام مراحل رشدی نماتد (تخم، لارو، نماتد بالغ) قابلیت نفوذ و بیماری زایی دارد. روت گارد همچنین با ایجاد تاثیرات ثانویه در بدن نماتد باعث اختلال در سایر فعالیت های حیاتی از جمله تغذیه و تکثیر آن شده و از این طریق باعث تاثیرات مضاعف بر کاهش جمعیت نماتد خاک خواهد شد.