گیاهپزشکی

سفیدک پودری گوجه فرنگی

  • عامل بیماری سفیدک پودری (کپک پودری یا سفیدک سطحی یا سفیدک حقیقی) قارچ (Leveillula taurica و Oidium neolycopersici) است که برخلاف بسیاری از بیماری‌های گوجه ‌فرنگی که فقط در حضور رطوبت بالا شدت می‌یابند، می‌توانند در دوره‌های با آب و هوای خشک هم ایجاد شوند. اگرچه شرایط ایده ­آل برای پیشرفت بیماری در رطوبت بالا رخ می ­دهد. عوامل بیماری­زا در این بیماری می ­توانند به راحتی توسط باد پخش شوند.
  • زمستان گذرانی این عوامل بیمارگر در بقایای گیاهی، خاک مزرعه و سایر میزبان ها است.
  • بارزترین علائم بیماری بصورت پیدایش لکه‌­های سفید پودری (میسلیوم قارچ) بر روی سطوح بالایی برگ‌های آلوده به O. neolycopersici ایجاد می‌شوند. این برگ­ ها ممکن است کلروتیک و در نهایت نکروز شوند. زخم­ هایی به اشکال نامنظم به رنگ سبز روشن یا زرد روشن معمولاً در سطوح بالایی برگ ­های گوجه فرنگی آلوده به L. taurica ظاهر می­ شوند.
  • از جمله اقدامات مدیریتی مناسب برای این بیماری می توان به استفاده از ارقام مقاوم، از بین بردن برگ­ های آلوده در زمان ظهور اولیه علائم، تناوب زراعی، استفاده از آبیاری قطره ای و استفاده از کود-سم فسفیمکس مس به نسبت یک در هزار اشاره کرد.

لکه‌های سفید پودری میسلیوم قارچ بر روی سطوح بالایی برگ‌های آلوده

Reference

Guzman-Plazola, R. A., Davis, R. M., & Marois, J. J. (2003). Effects of relative humidity and high temperature on spore germination and development of tomato powdery mildew (Leveillula taurica). Crop protection, ۲۲(۱۰), ۱۱۵۷-۱۱۶۸

نوشته ها مرتبط