گیاهپزشکی

آنتراکنوز گوجه فرنگی

  • عامل این بیماری قارچ .Colletotrichum spp است که در درجه اول یک مشکل اساسی در میوه ­های رسیده (یا بیش از حد رسیده) به شمار می ­رود. اگرچه ممکن است برگ­ ها، ساقه­ ها و ریشه­ ها و میوه­ هایی که هنوز نرسیده ­اند نیز آلوده شوند. با این حال، علائم تنها زمانی ظاهر می­ شوند که میوه شروع به رسیدن کند. آلودگی ممکن است ماه ها در میوه های سبز باقی بماند و میوه های نارس آلودگی را نشان ندهند.
  • وجود شرایط مرطوب به راحتی باعث پیشرفت بیماری می ­شود. بنابراین آبیاری بارانی و شرایط غرقابی می­ تواند باعث گسترش عامل بیماری­ شود. این پاتوژن به راحتی می ­تواند از محصولی به محصول دیگر منتقل شود، بر روی بقایای گیاهی و در خاک بدون کشت محصول، زنده بماند (به دلیل داشتن فرم مقاوم در سیکل زندگی) و دامنه میزبانی وسیعی داشته باشد.
  • علائم بیماری در مراحل ابتدای ظهور بیماری، همراه با زخم ­ها و ضایعات دایره ­ای شکل کوچک و فرو رفته بوده که به تدریج این ضایعات بر روی میوه­ های رسیده با هم ترکیب شده و بزرگتر می­ شوند. در نهایت، لکه­ های کوچک و بزرگ سیاه رنگ (میکرواسکلروتی) در مراکز این زخم­ ها ایجاد می ­شود.
  • از جمله اقدامات مدیریتی مناسب برای این بیماری می توان به استفاده از بذر عاری از بیماری، کاشت ارقام مقاوم، تناوب زراعی، اقدامات زراعی (تنظیم تاریخ کشت، بهداشت مزرعه، آیش، تناوب و آبیاری صحیح) و استفاده از کود-سم فسفیمکس مس به نسبت ۱ در هزار اشاره کرد.

گوجه فرنگی آلوده به قارچ عامل آنتراکنوز

Reference

Minuto, A., Gilardi, G., Gullino, M. L., & Garibaldi, A. (2005). Increasing severity of attacks of Colletotrichum coccodes on grafted tomatoes. In XV Meeting of the EUCARPIA Tomato Working Group 789: ۱۰۱-۱۰۶

نوشته ها مرتبط