گیاهپزشکی

لکه باکتریایی و خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی

  • عوامل این دو بیماری (Bacterial speck & Bacterial spot) به ترتیب باکتری ­های (Pseudomonas syringae pv. tomato & Xanthomonas spp) هستند که به عنوان دو بیماری جدی برای گوجه فرنگی در دنیا مطرح هستند.
  • زمانی که روند پیشرفت بیماری صعودی و شرایط محیطی مساعد (رطوبت بالا و دمای پایین برای speck) و (بارش فراوان و دمای بالا برای spot) وجود داشته باشد، کنترل بیماری بسیار دشوار است.
  • عامل بیماری بذرزاد است و می­ تواند براحتی با پاشش آب، ابزارآلات و تجهیزات آلوده و کارگران نیز منتقل شود. در صورت مساعد بودن شرایط، پاتوژن می ­تواند از فصلی به فصل دیگر در بقایای گیاهی زنده بماند. در آمریکا حتی مقاومت این بیمارگرها به سموم شیمیایی با پایه مس نیز گزارش شده است.
  • در ابتدای ظهور بیماری زخم ­های گرد، قهوه ­ای تیره تا سیاه روی برگچه­ ها ایجاد می­ شود. با گذشت زمان، ممکن است یک هاله زرد در اطراف زخم ایجاد شود. به تدریج با ادغام زخم­ ها مناطق بزرگی از برگچه ­ها نکروزه شده و از بین می­ روند. همچنین ممکن است این زخم­ ها روی ساقه، دمبرگ، دمگل، ساقه و کاسبرگ ایجاد شود، که اغلب دراز و کشیده هستند. زخم­ های روی میوه اغلب تیره رنگ بوده و ممکن است توسط یک هاله سبز تیره احاطه شده باشد.
  • علائم این دو بیماری بسیار شبیه به یکدیگر است و به راحتی می­ توان آنها را با هم اشتباه گرفت.
  • از مهم ترین راهبردهای مدیریتی برای این بیماری ها می توان به ضدعفونی بذور، استفاده از بذر­های عاری از آلودگی، اقدامات زراعی مناسب، بهداشت مزرعه، تناوب زراعی و در نهایت استفاده از قارچ کش­ ها اشاره کرد. استفاده از ترکیبات گروه مقاوم کننده فسفیمکس در بالا بردن افزایش توان دفاعی گیاه در مقابل این بیماری های باکتریایی به میزان قابل توجهی تاثیرگذار هستند.

A: زخم ­ها و لکه­ های قهوه­ ای روی برگ گوجه فرنگی توسط (Bacterial speck)، B: زخم­ های روی برگ­ های گوجه فرنگی توسط (Bacterial spot)، C: زخم­ های روی میوه گوجه فرنگی توسط (Bacterial spot)

Reference

Abrahamian, P., Klein, J. M., Jones, J. B., Vallad, G. E., & Melanson, R. A. (2019). First report of bacterial spot of tomato caused by Xanthomonas perforans in Mississippi. Plant Disease۱۰۳(۱), ۱۴۷

نوشته ها مرتبط