گیاهپزشکی

لکه موجی گوجه فرنگی

  • عامل این بیماری که به نام سوختگی زودرس گوجه فرنگی نیز شناخته می شود توسط گروهی از قارچ های جنس .Alternaria spp که یک بیماری نسبتا شایع گوجه فرنگی در مزارع کشت گوجه فرنگی تلقی می شود ایجاد می شود. برگ ­ها، ساقه ­ها و میوه ­ها همگی تحت تاثیر این پاتوژن قرار می ­گیرند. بیماری معمولا از قسمت­ های پایین بوته شروع شده و به سمت بالا حرکت می کند.
  • رطوبت بالا و دمای ملایم، محیطی مساعد برای رشد پاتوژن است. این بیمارگر بذر زاد بوده و می­ تواند روی بقایای گیاهی آلوده زنده بماند.
  • علائم بیماری به صورت زخم­ های دایره ­ای شکل تا دراز کشیده قهوه ­ای رنگ با حلقه­ های متحدالمرکز روی بافت­ های گیاهی آلوده آغاز شده و با گذشت زمان بزرگ می­ شوند. بافت برگ اطراف زخم­ ها اغلب کلروتیک می­ شود که در صورت زیاد بودن لکه‮‌ها بر روی برگ، کل برگ زرد و خشک می‮‌گردد. در صورت مساعد بودن شرایط برای گسترش بیماری لکه موجی، گیاه به طور کامل از بین می‮‌رود.
  • اولین گام در مبحث مدیریت این بیماری جلوگیری از کشت گوجه فرنگی در سالیان متوالی در مزرعه است بنابراین تناوب زراعی، کاهش رطوبت مزرعه، استفاده از بذور سالم و بهداشت مزرعه، مالچ پاشی و در نهایت استفاده از سموم قارچکش می تواند در کنترل این بیماری نقش موثری داشته باشند.
  • استفاده از فسفیمکس مس در درمان مراحل اولیه تا اواسط ظهور این بیماری بسیار اثر بخش بوده و با بالا بردن توان دفاعی گیاه میزان مقاومت گیاه به این بیماری را افزایش می دهد.

زخم­ های قهوه­ ای رنگ با حلقه­ های متحدالمرکز روی بافت­ های گیاهی آلوده

References

Adhikari, T. B., Muzhinji, N., Halterman, D., & Louws, F. J. (2021). Genetic diversity and population structure of Alternaria species from tomato and potato in North Carolina and Wisconsin. Scientific reports, ۱۱(۱), ۱-۱۹

Heuvelink, E. (Ed.). (2018). Tomatoes (Vol. 27). CABI

نوشته ها مرتبط