گیاهپزشکی

سفیدک سطحی چغندرقند

  • سفیدک پودری یا حقیقی از مهم ­ترین بیماری ­های قارچی چغندرقند در مناطق مختلف کشت آن در جهان شناخته می­ شود. نام علمی قارچ عامل بیماری (Erysiphe betae) است که منحصرا به چغندرقند حمله کرده و در اکثر چغندرکاری‌ها به‌ صورت جزئی و یا طغیانی مشاهده می‌شود.
  • این بیماری سبب ایجاد یک پوشش سفید بر روی اندام­ های هوایی گیاه به ویژه برگ­ ها شده و ضمن کاهش میزان نور دریافتی به برگ‌ها، با تغذیه از مواد مغذی برگ سبب کاهش میزان فتوسنتز، ضعف عمومی و کاهش عیار قند در گیاه می‌شود. به تدریج با پیشرفت بیماری و با رسیدن به پایان فصل نقاط ریز سیاه رنگ که مربوط به آسکوکارپ­‌های قارچ عامل بیماری است در سطح رویی و زیرین برگ مشاهده می­ شود.
  • برخلاف سایر بیماری‌های برگی، این بیماری در آبیاری‌های بارانی با شدت بسیار کمتری مشاهده می‌شود. شرایط آب و هوایی نیمه خشک و محدوده دمای ٢۰ الی ٢۵ درجه سانتی­ گراد تاثیر زیادی در رشد و توسعه عامل بیماری دارد.
  • از بین بردن علف­ های هرز، تناوب زراعی و استفاده از ارقام مقاوم در مدیریت بیماری و استفاده از کود-سم فسفیمکس مس در مراحل اولیه این بیماری به میزان قابل توجهی نقش درمانی موثر دارد.

سفیدک سطحی چغندرقند ایجاد شده توسط قارچ Erysiphe betae.

Reference

Francis, S. (2002). Sugar‐beet powdery mildew (Erysiphe betae). Molecular plant pathology, ۳(۳), ۱۱۹-۱۲۴

نوشته ها مرتبط