گیاهپزشکی

پوسیدگی ریشه چغندرقند

  • چغندرقند در مرحله گیاهچه‌­ای بسیار حساس به عوامل مختلف بیماری‌زا است. این عوامل اغلب به ناحیه طوقه و ریشه حمله کرده و با از بین بردن این منطقه باعث ایجاد اختلال و یا خشکیدگی در گیاهان جوان می‌شوند.
  • عامل پوسیدگی ریشه چغندر­قند قارچ (Pythium aphanidermatum) است که یک پاتوژن جهانی با طیف میزبانی گسترده است. این گونه تهاجمی از Pythium باعث بوته­ میری (Damping off)، پوسیدگی نرم ریشه، ساقه و سوختگی علف‌ها و میوه‌ها می‌شود. این قارچ در اکثر گیاهان یک­ساله از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است و به عنوان کپک آبی نیز شناخته می ­شود چرا که در خاک ­های مرطوب رشد بهتری دارد. آب و هوای گرم و مرطوب شرایط مساعدی برای پیشرفت پاتوژن است و در اغلب گلخانه ها این بیماری مشکل­ ساز می ­شود.
  • خسارت‌زاترین بیماری بین عوارضی که در چغندرقند پیدا می‌شود همین پوسیدگی­ های مربوط به ریشه است، چرا که این دسته از بیماری‌ها به ‌شدت در مزرعه سرایت کرده و به دلیل ماهیت ضعیف میزبان خسارات سنگینی وارد می‌کنند. در آلودگی های شدید زرد شدن، ریزش و پژمردگی برگ ­ها رخ می ­دهد. زخم­ های قهوه ­ای روی ساقه ­ها و پوسیدگی آبکی و تیره بر روی ریشه­ های جانبی به تدریج گسترش یافته و کل سیستم ریشه پوسیده می­ شود.
  • پرهیز از انجام آبیاری سنگین غرقابی، از بین بردن علف‌های هرز مزارع، زهکشی مناسب و استفاده از ارقام مقاوم تاثیر قابل توجهی در مدیریت و کنترل این بیماری دارد.

بوته میری و پوسیدگی غده چغندرقند.

Reference

Jacobsen, B. J. (2006). Root rot diseases of sugar beet. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, (۱۱۰), ۹-۱۹

نوشته ها مرتبط