گیاهپزشکی

زنجره مو

  • زنجره مو با نام علمی (Psalmocharias alhageos) آفتی تقریبا نوظهور در باغات است که طی سالیان گذشته خسارات سنگین و فراوانی را به تاکستان­ ها مخصوصا در ایران وارد نموده تا جایی که این میزان در برخی مناطق ۵۰ تا ۹۰ درصد نیز گزارش شده است.
  • در واقع عدم شناخت این آفت و شرایط خاص بیولوژی این آفت (هر چهار سال قادر به ایجاد یک نسل است) مبارزه با آن را بسیار سخت می ­کند.
  • خسارت اصلی این حشره توسط پوره­ ها که از ریشه مو تغذیه می ­کند وارد می­ شود. در واقع اصلی ­ترین خسارت زنجره مو در داخل خاک بر روی ریشه­ ها است.
  • حشرات بالغ نیز علاوه بر تغذیه از شیره­ گیاهی و ایجاد ضعف عمومی با تخم­ریزی روی شاخه ­ها و  با بر­ هم خوردن نظم آوندها، در جریان شیره گیاه اختلال ایجاد می ­کند که موجب خشک شدن این اندام ­ها می­ شوند. حشره بالغ که به جیرجیرک هم معروف است بدنی قطور دارد و رنگ عمومی بدنشان سبز روشن می­ باشد.
  • زمستان گذرانی آفت بصورت پوره های سنین مختلف بر روی ریشه های مو در زیر خاک صورت می گیرد.
  • برای مدیریت آفت ابتدا باید بر روی حذف حشرات بالغ متمرکز شد تا جلوی تخم­ریزی حشره گرفته شود. تقویت گیاه در جهت القا­ مقاومت، سبک کردن خاک، هرس شاخه ­های آلوده و سوزاندن آنها، یخ آب زمستانه و استفاده از خاک دیاتومه یا پودر کائولن به صورت گردپاشی روی سرشاخه­ ها از بهترین اقدامات مدیریتی در کنترل این آفت به شمار می­ رود.

زخمی شدن شاخه ­ها و انسداد آوندی به همراه پوره تا حشره کامل Psalmocharias alhageos

Reference

Farazmand, H., shekhyeGorjan, A., & Dashtbani, K. (2011). Study of the efficiency of Neonicotinoid Insecticides for control of grape cicada, Psalmocharias alhageos (Hem.: Cicadidae)

نوشته ها مرتبط