گیاهپزشکی

کنه نمدی مو

  • کنه نمدی مو با نام علمی (Colomerus vitis) آفتی است که با چشم غیر­مسلح به سختی دیده می ­شود.
  • بدنبال تغذیه این آفت از سلول­ های اپیدرمی برگ ­ها، در سطوح زیرین برگ­ حالت کرکی و نمدی و در سطوح رویی گال­ هایی برجسته ایجاد می‌شود.
  • رنگ قشر نمدی و گال­ ها ابتدا سفید تیره بوده اما به تدریج به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای تبدیل می‌گردد. در آلودگی ­های شدید، برگشتگی لبه برگ­ ها به حالت فنجانی شکل تبدیل شده و این پیچیدگی کامل برگ، گاها به شکل توپ هم در می­ آید.
  • شاخه ­های آلوده دچار توقف رشد و کوتولگی شده و جارویی شدن شاخه های جدید حالتی ناهنجار را بوجود می­ آورد. علائم بوجود آمده به نشانه­ های فنجانی شدن برگ در اثر مسمویت بور و سفیدک کرکی مو نیز بسیار شبیه می­ باشد.
  • بهترین روش مدیریتی این آفت جلوگیری از استقرار آفت روی درختان است. از بین بردن و سوزاندن بقایای گیاهی در فصل زمستان نقش مهمی در کاهش جمعیت آفت دارد. در مراحل گسترش طغیانی آفت استفاده از سموم کنه­ کش می­ تواند نقش موثری در کنترل این آفت داشته باشد.

پیچ خوردگی، نمدی شدن و ایجاد گال توسط کنه Colomerus vitis

Reference

Bernard, M. B., Horne, P. A., & Hoffmann, A. A. (2005). Eriophyoid mite damage in Vitis vinifera (grapevine) in Australia: Calepitrimerus vitis and Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae) as the common cause of the widespread ‘Restricted Spring Growth’syndrome. Experimental & applied acarology, ۳۵(۱), ۸۳-۱۰۹

نوشته ها مرتبط