گیاهپزشکی

ویروس برگ باد بزنی مو

  • عامل بیماری برگ بادبزنی مو ویروس (GFLV) Grapevine fanleaf virus است که یکی از قدیمی ­ترین و در عین حال مخرب‌ترین بیماری ویروسی شناخته شده در گیاه انگور بوده و سالانه باعث خسارات جبران‌ناپذیری در تاکستان‌ها می‌شود.
  • بارزترین علائم این بیماری ویروسی بر روی برگ­ هاست، بطوری که لکه­ های کلروتیک غیر­معمول، موزاییکی شدن برگ­ ها و زرد شدن رگبرگ­ ها، عدم تقارن و چروکیدگی همگی باعث ایجاد حالتی باد بزنی شکل در برگ شده که از این رو ویروس fanleaf شناخته می ­شود.
  • انشعابات غیر­طبیعی و کوتاه شدن فواصل گره ­ها نیز از دیگر نشانه­ های عامل بیماری است که در نهایت منجر به کوچک شدن، زمان رسیدن نامنظم خوشه­ ها و ریزش حبه­ ها می­ گردد.
  • ناقل ویروس (GFLV) نماتدهای Xiphinema index هستند که حتی یک بار تغذیه مختصر نماتد از گیاه آلوده، برای ناقل شدن آنها کافی است تا از تاکی به تاک دیگر منتقل گردد.
  • این ویروس به طور طبیعی نمی­ تواند به فواصل دور انتشار پیدا کند، چرا که ناقل آن حرکت محدودی دارد. بنابراین از جمله اقدامات مدیریتی برای این بیماری می ­توان به تهیه قلمه­ های عاری از آلودگی اشاره کرد چرا که مبارزه با نماتد ناقل این ویروس با توجه به سکونتش در خاک عملا کاری بسیار مشکل است.

زرد شدن رگبرگ ­ها، لکه­ های کلروتیک و عدم تقارن رسیدگی خوشه ­ها در بیماری ویروس برگ باد بزنی مو

Reference

Demangeat, G., Voisin, R., Minot, J. C., Bosselut, N., Fuchs, M., & Esmenjaud, D. (2005). Survival of Xiphinema index in vineyard soil and retention of Grapevine fanleaf virus over extended time in the absence of host plants. Phytopathology, ۹۵(۱۰), ۱۱۵۱-۱۱۵۶

نوشته ها مرتبط