آزمایشات

تاثیر ویتال پاور بر افزایش عملکرد در سیب زمینی

منطقه: روستای طوهان-جیرفت     استان: کرمان       تاریخ: تابستان ۱۳۹۸

مزرعه

  • کشت سیب زمینی

هدف آزمایش

  • بررسی تاثیر کود آبیاری ویتال پاور (۳ لیتر در هکتار) در مزرعه سیب زمینی

زمان آزمایش

  • در مرحله تشکیل غده-درشت شدن غده ها

نتایج

  • افزایش عملکرد غده ها
  • افزایش حجم و درشت شدن غده ها
  • افزایش کیفی و بازارپسندی محصول

نوشته ها مرتبط