گیاهپزشکی

پژمردگی باکتریایی سیب زمینی

  • عامل این عارضه که به پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی نیز معروف است، باکتری (Ralstonia solanacearum) است. در داخل غده ­­های سیب زمینی آلوده به این باکتری تراوشات باکتریایی سفید رنگ از چشم و بافت قهوه­ ای رنگ غده ترشح می ­شود. این پژمردگی باکتریایی در بسیاری از نقاط جهان به عنوان یک بیماری قرنطینه­ ای ذکر شده است.
  • آب و هوای معتدل یا گرم و رطوبت بالا نقش فراوانی در سرعت رشدی عامل بیماری دارند. این باکتری می­ تواند به راحتی به وسیله آب­ های جاری و ادوات کشاورزی به مناطق عاری از بیماری منتقل شود. با برش عرضی غده های آلوده، در محل دسته جات آوندی بافت حلقه ای تیره رنگ مشاهد می شود.
  • وجود غده ­هایی که آلودگی پنهان دارند، مبارزه با این بیماری را بسیار دشوار می­ کند. عامل بیماری پژمردگی باکتریایی یکی از عوامل مهم در کاهش محصول سیب زمینی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر می باشد. آلودگی نهفته این بیماری در غده های بذری ظاهرا سالم موجب گسترش سریع آن در خاک های غیر آلوده می گردد.
  • کاشت غده‌های بذری سالم و گواهی شده موثرترین روش مدیریت بیماری است. از جمله اقدامات مدیریتی دیگر می ­توان به رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیر­میزبان، مبارزه با علف­ های هرز، کاشت ارقام مقاوم به بیماری و جمع ­آوری بوته­ های آلوده و سوزاندن آنها اشاره کرد.

پژمردگی بوته سیب زمینی و تراوشات سفید مدور در برش از مقطع عرضی غده سیب زمینی توسط باکتری Ralstonia solanacearum

Reference

Martin, C., & French, E. R. (1985). Bacterial wilt of potato Ralstonia solanacearum. Technical Bulletin Information, ۱۳

نوشته ها مرتبط