شته مو

شته مو با نام علمی (Daktulosphaira vitifoliae) یکی از خطرناک­ ترین و معروف ­ترین آفات مو در جهان است و در ایران جزء آفات قرنطینه ­ا...

ادامه مطلب