آزمایشات

تاثیر اکورمون و اکوکوئل میکرومیکس بر افزایش گل انگیزی در گلخانه گیاهان زینتی

منطقه: مشهد     استان: خراسان رضوی       تاریخ: تابستان ۱۳۹۸

مزرعه

  • گلخانه تولیدی گیاه زینتی آلستر

هدف آزمایش

زمان آزمایش

  • قبل از گلدهی

نتایج

  • افزایش تعداد گل ها
  • افزایش رشد بوته ها
  • رفع علائم کمبود عناصر غذایی

تیمار با اکورمون (۰/۳ در هزار) + میکرومیکس (۰/۵ در هزار)

 

تیمار با اکورمون (۰/۳ در هزار)

نوشته ها مرتبط