آزمایشات

تاثیر اکورمون بر افزایش گل انگیزی در گیاهان شاخه بریده

منطقه: مشهد     استان: خراسان رضوی       تاریخ: تابستان ۱۳۹۷

مزرعه

  • ۲ هزار متر گلخانه تولیدی گیاهان شاخه بریده هیدروپونیک

هدف آزمایش

  • بررسی تاثیر محلولپاشی اکورمون در گیاه رز (۰/۳ در هزار)

زمان آزمایش

  • قبل از گلدهی

نتایج

  • افزایش تعداد گل
  • افزایش رشد بوته های رز و غنچه ها

نوشته ها مرتبط