عمومی

تله های چسبنده رنگی

در سال های اخیر همزمان با اهمیت کاهش مصرف سموم شیمیایی در کشاورزی، در تمام نقاط دنیا با افزایش فشار در جهت به حداقل رساندن کاربرد آفت کش ها مواجه هستیم و این امر موجب گردیده تا استفاده از انواع روش های مکانیکی، زراعی، بیولوژیک و غیرشیمیایی مجدد اهمیت جایگاه خود را تا میزان قابل توجهی بدست آورند.

یکی از عوامل مکانیکی موثر در زمینه کاهش جمعیت آفات در چارچوب مبارزه تلفیقی آفات و بیماری‌ها، استفاده از تله‌های رنگی چسبنده است، بطوری که استفاده از کارت‌های رنگی یا تله‌های چسبی یکی از آسان ترین و کم هزینه ترین روش های مبارزه با آفات حشرات و شناسایی آفات می باشد.

نحوه عمل نوار‌های زرد چسبنده به گونه‌ای است که این تله‌ها، با طول موج رنگی (حشرات نسبت به رنگ هایی که دارای طول موج ۶۵۰-۳۰۰ نانومتر هستند عکس العمل نشان می دهند) که ایجاد می‌کنند حشرات را به سمت خود جلب کرده و پس از برخورد با این نوارها و کارت ها به آن ها چسبیده و به دام می افتند و بدون تحرک از بین می روند.

استفاده از کارت های رنگی یک روش غیر شمیایی برای مبارزه با حشرات است که عموما بیشتر در گلخانه‌ها کاربرد دارد.

در بین طیف وسیعی از رنگ های موجود، رنگ زرد و آبی دارای بهترین طول موج جلب کنندگی می باشند (کارت‌های زرد دارای قدرت جذب بالاتری هستند) و غالبا این رنگ کارت و نوار برای ردیابی و شکار انبوه آفات استفاده می شود.

نکته: از آنجا که تله‌های چسبنده رنگی انتخابی نیستند، متاسفانه برخی از حشرات مفید نیز می‌توانند در آن‌ها به تله افتند. حشرات مفید که در مباحث کنترل بیولوژیک آفات مطرح هستند غالبا به گونه‌های شکارگر اطلاق می شود که به‌ عنوان دشمنان طبیعی نیز معروف هستند و به آفات در گیاهان حمله کرده و آن‌ها را از بین می برند. بنابراین استفاده غیر اصولی و بیش از حد از این تله های چسبنده به نوعی باعث از بین بردن حشرات مفید محیط هم خواهد شد.

این تله‌ها غیرانتخابی هستند و از طرفی رنگ زرد دارای بهترین طیف جلب کنندگی آفاتی نظیر مگس میوه مدیترانه ای و انواع مگس های میوه خوار، سفید بالک ها، مگس های مینوز، انواع شته ها، زنجرک ها، پسیل ها و برخی شب پره ها می باشد.

از این کارت‌ها همچنین می‌توان در دامداری ها، سالن های پرورش قارچ، گلدان های خانگی و هر جایی که حشرات با تعداد زیاد وجود دارند و موجب خسارت می شوند استفاده کرد.

استفاده از کارت و نوار زرد و آبی بهترین وسیله برای تشخیص و کنترل آفات قبل از خسارت انبوه به گیاه می باشد، بدون اینکه کمترین استفاده ای از سموم شیمیایی صورت بگیرد.

روش استفاده از کارت های جلب کننده حشرات

  • در محصولاتی که رشد عمودی دارند کارت ها باید در دو سوم ارتفاع بوته آویزان شده و همواره با رشد گیاه به سمت بالاتر کشیده شوند.
  • اما در محصولاتی که رشد افقی داشته و معمولا رونده اند این کارت ها باید به وسیله نگهدارنده هایی در سطح بالایی گیاه مستقر شوند.
  • این کارت‌ها را باید در کنار گیاهان در گلخانه با فاصله کم قرار داد. فاصله بین کارت‌ها بستگی به نوع گلخانه و نوع آفات موجود می‌باشد.

 

 

 

نکته: از قرار دادن کارت‌ها در معرض گرد و خاک خودداری کنید، چرا که باعث کم شدن میزان چسبندگی و کارایی کارت خواهد شد.

به طور کلی مزایای استفاده از کارت‌های جلب کننده حشرات و تله در کنار گیاهان عبارتند از:

  • کاهش استفاده و یا عدم استفاده از سموم شیمیایی
  • اطلاع از وجود و نوع آفت‌ها و میزان جمعیت آفت‌ها در محیط گلخانه، باغ یا مزرعه
  • کنترل و پیشگیری از افزایش جمعیت آفات و از بین بردن آنها