نمایش یک نتیجه

آلبرو ۳۶-۱۲-۱۲ (NPK)

ALBERO NPK 12-12-36

(شماره ثبت کودی: 79629)

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• افزایش کیفیت (درصد عیار قند، رنگ گیری و استحکام) و کمیت (سایز و وزن) میوه
• حاوی عناصر ریزمغذی به صورت کلات EDTA
• تامین عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی