نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

اگریسول ۵۱-۰-۰ (SOP)

AGRISOL SOP 0-0-51

(شماره ثبت کودی: 25591)

 

ویژگی ها و اثـرات مهـم

• حلالیت بالا در آب
• تامین عناصرپتاسیم و گوگرد مورد نیاز گیاه
• افزایش کیفیت (درصد قند، رنگ و استحکام) و کمیت (سایز و وزن میوه) می شود.
• بسیار مناسب برای خاک های شور و قلیایی
• قابلیت محلولپاشی