نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

اکورمون

ECORMON

(شماره ثبت کودی: 24282)

افزایش تولید گل و میوه

پیشگیری از ریزش گل و میوه

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • تحریک رشد رویشی و زایشی گیاهان
 • بهبود در جوانه زنی دانه گرده
 • درشت شدن میوه
 • رفع علائم کمبود مولیبدن در گیاهان

سوپر فیوتاپ

SUPER FUTOP

(شماره ثبت کودی: 06401)

عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum)

فعال کننده رشد رویشی و تولید گل و میوه

افزایش خواص کمی و کیفی میوه

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • یکنواختی و درشت نمودن اندازه میوه
 • افزایش تولید میوه در سال کم بارده
 • افزایش مقاومت گیاه به خسارت های احتمالی سموم و تنش های محیطی

 

سیتوگروئر

CITOGROWER

(شماره ثبت کودی: 82674)

افزایش سایز و کیفیت میوه

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • افزایش قابل توجه تقسیم سلولی در میوه های درحال رشد
 • حفظ طعم میوه پس از برداشت
 • افزایش میزان قند میوه

فروتالیو

FRUTALIV

(شماره ثبت کودی: 84726)

درشت شدن و یکنواختی میوه

رنگ گیری بهتر محصولات

زودرس کردن و افزایش عملکرد

 

برخـی از اثـرات مهـم

 • جلوگیری از ریزش میوه
 • افزایش میزان قند میوه
 • افزایش تولید میوه در سال کم بارده
 • تسریع در فرایند رنگ گیری