نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

بیورادیکانت

BIORADICANTE

(شماره ثبت کودی: 54460)

کود مخصوص ریشه

افزایش حجم ریشه و غده

 

برخـی از اثـرات مهـم

  • افزایش دوره برداشت محصول در گیاهان زراعی و گلخانه ها
  • کاهش خسارت ناشی از بیماری های ریشه ای (قارچ ها، باکتری ها و نماتدها)
  • فعال کردن میکروارگانیسم های مفید خاک