نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تری ست (فروت ست)

TREESET

(شماره ثبت کودی: 27301)

بهبود گلدهی و افزایش تعداد میوه

افزایش عملکرد

 

برخـی از اثـرات مهـم

  • محرک دانه گرده و افزایش طول عمر دانه گرده
  • افزایش مقاومت گیاه به سرما
  • افزایش میزان گرده افشانی