توصیه های کودی

برنامه تغذیه‌ای سیب زمینی

  • آماده سازی زمین

در هنگام آماده سازی زمین با توجه به آنالیز خاک و نیاز گیاه می توان از کودهای نیتروژنه،فسفره،پتاسه، سولفات منگنز،سولفات روی به همراه کود دامی و کود مرغی استفاده نمود.البته مقداری از کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه را نیز می‌توان در هنگام کشت از طریق پخش نواری بکار برد.

  • پس از سبز شدن

کودآبیاری: بیورادیکانت(۳-۲ لیتر در هکتار)+ آلبرو۱۰-۵۰-۱۰(۱۰-۵ کیلوگرم/هکتار جداگانه مصرف شود)

محلولپاشی: ویتالیم فورت(۱.۵در هزار) + ایمپروو (۰.۵در هزار)

  • رشد رویشی

کودآبیاری: هومی پاورپلاس / نیچرمیک(۸-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۱کیلو در هکتار) + مستر/گلدن فر/آیرون فیکس(۳-۲ کیلو در هکتار)

آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰(۱۰-۵ کیلوگرم/هکتار جداگانه مصرف شود)

محلولپاشی: مرحله اول: سوپرفیوتاپ (۱.۵در هزار) + میکرومیکس(۱-۰.۵ در هزار) + ایمپروو (۰.۵در هزار)

                  مرحله دوم: فسفیمکس (۲ در هزار)

  • تشکیل غده

کودآبیاری: بیورادیکانت(۳-۲ لیتر در هکتار) + هومی پاورپلاس / نیچرمیک(۸-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱ کیلو در هکتار)

آلبرو۳۶-۱۲-۱۲(۱۰-۵ کیلوگرم/هکتار جداگانه مصرف شود)

محلولپاشی: مرحله اول: بوتامیسول (۱.۵ در هزار) + ماکرومیکس گلد(۱.۵ در هزار) + ایمپروو (۰.۵ در هزار)

                  مرحله دوم: دفندر کلسیم (۱.۵ در هزار) + دفندر پتاسیم (۱.۵در هزار)

  • حجیم شدن غده

کودآبیاری:

آلبرو۳۶-۱۲-۱۲(۱۰-۵ کیلوگرم/هکتار) + اگریسول (۱۰-۵کیلوگرم /هکتار) قبل از حجیم شدن غده استفاده نمود.

محلولپاشی:دفندر پتاسیم(۱.۵ در هزار)+FMZ (1-1.5 در هزار)+ایمپروو (۰.۵ در هزار) قبل از حجیم شدن غده

  • بلوغ و رسیدن

کودآبیاری: بیورادیکانت(۳-۲ لیتر در هکتار)

  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.
  • جهت بالابردن توان داخلی گیاه و پیشگیری از بیماریها(آلترناریا و…) می توان از گروه فسفیمکس، بست کیور استفاده نمود.