توصیه های کودی

برنامه تغذیه‌ای سیب زمینی

  • آماده سازی زمین

در هنگام آماده سازی زمین با توجه به آنالیز خاک و نیاز گیاه می توان از کودهای نیتروژنه،فسفره،پتاسه، سولفات منگنز،سولفات روی به همراه کود دامی و کود مرغی استفاده نمود.البته مقداری از کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه را نیز می توان در هنگام کشت از طریق پخش نواری بکار برد.

  • پس از سبز شدن

کودآبیاری: بیورادیکانت(۳-۲ لیتر در هکتار)+ آلبرو۱۰-۵۰-۱۰(۱۰-۵ کیلوگرم/هکتار جداگانه مصرف شود)

محلولپاشی: ویتالیم فورت(۵/۱در هزار) + ایمپروو (۰.۵در هزار)

  • رشد رویشی

کودآبیاری: هومی پاورپلاس / نیچرمیک(۸-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۱کیلو در هکتار) + مستر/گلدن فر/آیرون فیکس(۳-۲ کیلو در هکتار)

آلبرو ۲۰-۲۰-۲۰(۱۰-۵ کیلوگرم/هکتار جداگانه مصرف شود)

محلولپاشی: مرحله اول: سوپرفیوتاپ (۵/۱در هزار) + میکرومیکس(۱-۵/۰ در هزار) + ایمپروو (۰.۵در هزار)

                  مرحله دوم: فسفیمکس (۲ در هزار)

  • تشکیل غده

کودآبیاری: بیورادیکانت(۳-۲ لیتر در هکتار) + هومی پاورپلاس / نیچرمیک(۸-۵ لیتر در هکتار)/هومی پاور(۲-۱ کیلو در هکتار)

آلبرو۳۶-۱۲-۱۲(۱۰-۵ کیلوگرم/هکتار جداگانه مصرف شود)

محلولپاشی: مرحله اول: بوتامیسول (۵/۱ در هزار) + ماکرومیکس گلد(۵/۱در هزار) + ایمپروو (۰.۵در هزار)

                  مرحله دوم: دفندر کلسیم (۵/۱در هزار) + دفندر پتاسیم (۵/۱ در هزار)

  • حجیم شدن غده

کودآبیاری:

آلبرو۳۶-۱۲-۱۲(۱۰-۵ کیلوگرم/هکتار) + اگریسول (۱۰-۵کیلوگرم /هکتار) قبل از حجیم شدن غده استفاده نمود.

محلولپاشی:دفندر پتاسیم(۵/۱در هزار)+FMZ (1.5-1 در هزار)+ایمپروو (۰.۵در هزار) قبل از حجیم شدن غده

  • بلوغ و رسیدن

کودآبیاری: بیورادیکانت(۳-۲ لیتر در هکتار)

  • در تمام محلولپاشی ها می توان از ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب محلولپاشی استفاده نمود.
  • جهت بالابردن توان داخلی گیاه و پیشگیری از بیماریها(آلترناریا و…) می توان از گروه فسفیمکس، بست کیور استفاده نمود.