آزمایشات

بررسی تاثیر کود سیتوگروئر بر یکنواختی و درشتی میوه هلو

محل آزمایش

 • شهرستان کوار استان فارس
 • شهر:  کوار
 • نام کشاورز : آقای مرادی
 • هدف آزمایش(مرحله اول): بررسی تاثیر کود محرک سیتوگروئر بر نحوه رشد و درشتی میوه، یکنواختی و ریزش میوه

 

اطلاعات باغ یا مزرعه

 • نوع باغ یا مزرعه: باغ هلو
 • سن درخت: درختان ۱۰-۱۵ ساله
 • وضعیت عمومی باغ یا مزرعه

 

شرح آزمایش

 • کود مورد آزمایش(مرحله اول): کود محرک سیتوگروئر
 • سطح آزمایش(مرحله اول): ۱ هکتار
 • زمان آزمایش(مرحله اول): ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
 • هدف آزمایش(مرحله اول): بررسی تاثیر کود محرک سیتوگروئر بر نحوه رشد و درشتی میوه، یکنواختی و ریزش میوه
 • تاریخ گرفتن عکس: زمان مشاهده نتیجه آزمایش ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

 

نتیجه گیری

 • استفاده از کود محرک سیتوگروئر فیوچر اکو شرکت فروغ دشت به میزان ۲۵۰ سی سی در ۴۰۰ لیتر آب(دز مصرف عمومی ۰.۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب) به صورت محلولپاشی روی شاخ و برگ و میوه در مراحل ابتدایی تشکیل میوه در تاریخ ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ انجام شد و نتایج تیمار ۱۵ روز بعد در تاریخ ۳۰ فروردین ماه بررسی شد.
 • مورد تست: تاثیر سیتوگروئر بر درشتی و یکنواختی میوه های باغ هلو
 • نتایج: مشاهدات نشان داد محلولپاشی کود سیتوگروئر تاثیر خیلی خوبی بر یکنواختی میوه ها داشته است، همجنین از ریزش میوه‌ها جلوگیری کرده و باعث درشتی و زودرسی میوه‌ها هم شده است.