تریپس پیاز


تریپس پیاز   Thrips tabaci

   دانلود : Thrips_tabaci.pdf           حجم فایل 325 KB