همکاری با ما

فرصت های شغلی :

کارشناس فنی   ( سراسر ایران )                 لیسانس - کارشناسی ارشد           3-2 سال سابقه کار فنی و تحقیقاتی در زمینه کشاورزی

کارشناس فروش (سراسر ایران )                 لیسانس - کارشناسی ارشد           3- 2 سال سابقه کار بازاریابی و فروش در زمینه کشاورزی

در صورت درخواست همکاری با شرکت فروغ دشت لطفا  رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل
(Employfd@gmail.com)  ارسال نمائید.