تاثیر بیورادیکانت بر افزایش راندمان سیب زمینی

بررسی اثر بیورادیکانت در افزایش عملکرد و ازدیاد رشد غده­ های سیب­ زمینی در بردسیر استان کرمان (ده ­نو)

   دانلود : bioradicant.pdf           حجم فایل 918 KB