تماس

 

آدرس : ایران، تهران خيابان آزادي، خیابان فرصت شیرازی بعد از تقاطع دکتر قریب، ساختمان 83، ورودي    A ، واحد 19


تلفن : 1-66900960 21 98 + دورنويس : 66949046 21 98 +

وب سایت :  WWW.FD-CO.COM   

ایمیل  :  WWW.INFO@FD-CO.COM